2015boss10293.jpg

羅平油菜花海吸引了海內外廣大旅行攝影愛好者,金雞峰叢、牛街鄉、灣子湖水庫和十萬大山是觀賞和拍攝油菜花的推薦地點。每年花期,羅平縣便深陷在一片油菜花的海洋裡,油菜花紛紛開放。羅平油菜花海主要集中在羅雄鎮周邊,包車遊覽是較為方便的方式。

2015boss10069.jpg

雲南羅平是我見過最美的油菜花田,今天就來看看這處美麗的大地吧!

不想用文字做敘述,用眼睛看看壯闊的油菜花田吧!

2015boss10084.jpg 2015boss10087.jpg2015boss10092.jpg 2015boss10100.jpg 2015boss10105.jpg 2015boss10107.jpg2015boss10118.jpg 2015boss10119.jpg 2015boss10130.jpg2015boss10140.jpg2015boss10145.jpg 2015boss10146.jpg 2015boss10151.jpg 2015boss10152.jpg 2015boss10244.jpg 2015boss10245.jpg2015boss10248.jpg 2015boss10252.jpg 2015boss10259.jpg2015boss10269.jpg 2015boss10273.jpg 2015boss10277.jpg 2015boss10281.jpg2015boss10284.jpg 2015boss10285.jpg2015boss10288.jpg
2015boss10294.jpg 2015boss10298.jpg 2015boss10299.jpg 2015boss10300.jpg 2015boss10301.jpg 2015boss10302.jpg2015boss10306.jpg2015boss10308.jpg 2015boss10310.jpg 2015boss10312.jpg 2015boss10313.jpg 2015boss10314.jpg 2015boss10315.jpg 2015boss10316.jpg 2015boss10318.jpg 2015boss10319.jpg   2015boss10326.jpg 2015boss10327.jpg 2015boss10329.jpg 2015boss10330.jpg  2015boss10333.jpg

我的雲南攝影小旅行。

    Boyce 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()