DSC04079.jpg

文殊洞坐落在佛教聖地五臺山東台腳下,白馬山後棲賢谷中,背山面壑,僻靜悠然。據《清涼山志》記載伏虎羅漢朝禮五台,路經此地,見山勢奇異,乃修行之聖地,遂發心常住洞中,並往四處弘法佈道,度化有緣眾生,歷經數年,山中僧俗見其神異非凡,追蹤於此,見羅漢遂於洞中坐化,顯現文殊菩薩騎獅子像,文殊菩薩曾於洞中修行成就而得名。,相傳文殊菩薩曾來此探訪金地藏,故名"文殊洞",明、清時,此洞闢為道場,苦修僧人至今不斷。古往今來,無數信徒慕名而來,在此洞中閉關靜修,得大加持。

DSC04091.jpg

五台山有四大古寺,分別為觀音洞、地藏洞、普賢洞、文殊洞,其中以文殊洞讓我的印象最深刻,此地給人的感覺十分清幽,氣候宜人,古寺重建後再現風華。

DSC04080.jpg

根據傳說,清光緒年間,有一老僧與二猛虎四處雲遊,人稱「伏虎羅漢」。老僧常住於文殊洞修行,圓寂時,二虎亦拒食而亡。時有山民路過,見此奇景,驚而下拜。回村後宣講,人人競相視之,稱老僧為文殊菩薩化身,二虎為坐騎獅子遊戲化身。

DSC04081.jpg

清朝時期,拉卜楞寺的某一世德哇倉大師,起初智慧並不超群,後來,他來到五臺山祈求文殊菩薩加持,在文殊洞長時閉關,立誓不獲智慧不出關。一日,一陌生老嫗徑直入洞,遞給他一頂草帽,倏忽不見。此後,該世德哇倉智慧大增,辯才無礙,成為西藏頂級的一代高僧。至今,這頂草帽仍在拉卜楞寺中珍藏。

DSC04083.jpgDSC04084.jpg

古老的文殊洞,五台山關於文殊菩薩顯聖的傳說很多,文殊洞也是重點之一,來到五台山必定要參訪文殊洞。

DSC04087.jpgDSC04088.jpg

上世紀80年代,五臺山宗教活動漸漸恢復後,著名的寂度老和尚一直有重建「文殊洞」的心願。2006年,奉老和尚遺願,久已毀棄的古文殊洞重放異彩,現任主持普興大和尚負責整個古寺的維修和管理。如今的文殊洞,主體建築包括天王殿、大雄寶殿、護法殿、文殊洞、禪修中心。

DSC04089.jpgDSC04090.jpg

 文殊洞的位置相當隱密,佔地面積不大,來此朝禮文殊菩薩,虔誠禮敬。

arrow
arrow

    Boyce 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()